membongkar

Ini adalah salah satu Surat yang ada didalam Al-Qur’an versi orang Syi’ah.

Ini nama ya Surat Al-Wilayah,

Teks Lengkap Surat Al Wilayah
Pada buku aslinya, di halaman ini dimuat (Surat Al Wilayah) yang berhasil
diperoleh dengan kamera dari salah satu Mushaf Iran, dan pada setiap kata
terdapat terjemahannya dalam bahasa Persia:

يأيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي وبالولي الذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم #
نبي وولي بعضهما من بعض وأنا العليم الخبير # إن الذين يوفون بعهد الله لهم
جنات النعيم # والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين # إن لهم في
جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين # ما
خالفهم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك
وعلي من الشاهدين#

“Seorang Nabi dan wali sebagian mereka dan sebagian lainnya
adalah sama, sedangkan Aku adalah Yang Maha Mengetahui
dan Yang Maha Mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang
memenuhi janji Allah, mereka akan mendapatkan surga yang
penuh dengan kenikmatan. Sedangkan orang-orang yang bila
dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami, mereka
mendustakan ayat-ayat Kami, sesungguhnya mereka akan
mendapatkan kedudukan yang besar dalam neraka Jahanam.
Bila diseru kepada mereka: Manakah orang-orang yang
berbuat lalim lagi mendustakan para rasul: apa yang
menjadikan mereka menyelisihi para rasul?? melainkan dengan
kebenaran, dan tidaklah Allah akan menampakkan mereka
hingga waktu yang dekat. Dan bertasbihlah dengan memuji
Tuhanmu, sedangkan Ali termasuk para saksi.”

Al Quran yang mereka yakini, dan yang mereka rahasiakan di
kalangan mereka, dan tidak dipublikasikan, dalam rangka menerapkan ideologi
At Taqiyyah.

[Silahkan lihat buku Mungkinkah Syi’ah dn Sunnah Bersatu karya Syaikh Muhibudin Al-Khatib hafizhahullah. diterjemahkan oleh Ustadz DRMuhammad Arifin Badri hafizhahullah]

Advertisements