Adakah yang lebih indah dari rasa kasih sayang di­ antara kedua insan yang berlainan jenis dalam se­buah ikatan pernikahan?

Ia adalah sebuah mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kuat)

Karenanya yang haram menjadi halal, maksiat menjadi ibadah

Kekejian menjadi kesucian dan kebebasan pun menjadi sebuah tanggung jawab.

Dua hati yang berserakan akhirnya bertautan.

Ibadah mengharap ridha-Nya…

Hanya itu yang di­jadikan alasan.

~ Dikutip dari sebuah blog dengan sedikit perubahan.

Originally posted on My Tumblr

Sumber : http://aisyafra.wordpress.com/2012/11/06/indahnya-pernikahan/